अऋणी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

पदवर्ग:विशेषण
अर्थ:ऋण वा कर्जा नभएको