अंशेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंशेन शब्दप्रकार : तत्सम