अंशियार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

पद वर्ग[सम्पादन]

नामपद

अर्थ[सम्पादन]

पुर्ख्यौली अथवा सगोलको सम्पत्तिमा अंश वा हिस्सा पाउने व्यक्ति;हक भएको व्यक्ति

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

co-heir, sharer, partner