अंतरंग

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंतरंग शब्दप्रकार : तत्सम