सामग्रीमा जानुहोस्

अंगण

Wiktionaryबाट

अंगण शब्दप्रकार : तत्सम