माग भएका ढाँचाहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १८:५५, १३ जनवरी २०२१ पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:he‏‎ (६ लिंकहरू)
 2. ढाँचा:wrap‏‎ (६ लिंकहरू)
 3. ढाँचा:bot policy‏‎ (५ लिंकहरू)
 4. ढाँचा:el‏‎ (५ लिंकहरू)
 5. ढाँचा:fa‏‎ (५ लिंकहरू)
 6. ढाँचा:kn‏‎ (५ लिंकहरू)
 7. ढाँचा:bg‏‎ (४ लिंकहरू)
 8. ढाँचा:fi‏‎ (४ लिंकहरू)
 9. ढाँचा:hu‏‎ (४ लिंकहरू)
 10. ढाँचा:pl‏‎ (४ लिंकहरू)
 11. ढाँचा:pt‏‎ (४ लिंकहरू)
 12. ढाँचा:sv‏‎ (४ लिंकहरू)
 13. ढाँचा:tr‏‎ (४ लिंकहरू)
 14. ढाँचा:uk‏‎ (४ लिंकहरू)
 15. ढाँचा:FULLBASEPAGENAME‏‎ (३ लिंकहरू)
 16. ढाँचा:User en‏‎ (३ लिंकहरू)
 17. ढाँचा:be‏‎ (३ लिंकहरू)
 18. ढाँचा:ca‏‎ (३ लिंकहरू)
 19. ढाँचा:cs‏‎ (३ लिंकहरू)
 20. ढाँचा:cy‏‎ (३ लिंकहरू)
 21. ढाँचा:dir‏‎ (३ लिंकहरू)
 22. ढाँचा:eo‏‎ (३ लिंकहरू)
 23. ढाँचा:et‏‎ (३ लिंकहरू)
 24. ढाँचा:hy‏‎ (३ लिंकहरू)
 25. ढाँचा:id‏‎ (३ लिंकहरू)
 26. ढाँचा:ko‏‎ (३ लिंकहरू)
 27. ढाँचा:ms‏‎ (३ लिंकहरू)
 28. ढाँचा:ro‏‎ (३ लिंकहरू)
 29. ढाँचा:sw‏‎ (३ लिंकहरू)
 30. ढाँचा:template doc page viewed directly‏‎ (३ लिंकहरू)
 31. ढाँचा:Color‏‎ (२ लिंकहरू)
 32. ढाँचा:Convert/list of units‏‎ (२ लिंकहरू)
 33. ढाँचा:Documentation/doc/see also‏‎ (२ लिंकहरू)
 34. ढाँचा:This is a redirect/rcat‏‎ (२ लिंकहरू)
 35. ढाँचा:Tlxw‏‎ (२ लिंकहरू)
 36. ढाँचा:User da-2‏‎ (२ लिंकहरू)
 37. ढाँचा:User de-1‏‎ (२ लिंकहरू)
 38. ढाँचा:User en-2‏‎ (२ लिंकहरू)
 39. ढाँचा:User en-3‏‎ (२ लिंकहरू)
 40. ढाँचा:User fr-1‏‎ (२ लिंकहरू)
 41. ढाँचा:User it-1‏‎ (२ लिंकहरू)
 42. ढाँचा:anchor‏‎ (२ लिंकहरू)
 43. ढाँचा:as of‏‎ (२ लिंकहरू)
 44. ढाँचा:bn‏‎ (२ लिंकहरू)
 45. ढाँचा:chr‏‎ (२ लिंकहरू)
 46. ढाँचा:frac‏‎ (२ लिंकहरू)
 47. ढाँचा:g‏‎ (२ लिंकहरू)
 48. ढाँचा:ga‏‎ (२ लिंकहरू)
 49. ढाँचा:gd‏‎ (२ लिंकहरू)
 50. ढाँचा:in5‏‎ (२ लिंकहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:WantedTemplates" बाट अनुप्रेषित