माग भएका श्रेणीहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १६:२७, १ जुलाई २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ‏‎ (५४८ सदस्यहरू)
 2. ‏‎ (१४१ सदस्यहरू)
 3. ‏‎ (५८ सदस्यहरू)
 4. ‏‎ (४८ सदस्यहरू)
 5. ‏‎ (४४ सदस्यहरू)
 6. Pages with script errors‏‎ (३४ → ६६ सदस्यहरू)
 7. Protected templates‏‎ (२७ → ७६ सदस्यहरू)
 8. Files with no machine-readable author‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 9. Files with no machine-readable description‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 10. Files with no machine-readable license‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 11. Files with no machine-readable source‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 12. ‏‎ (२१ सदस्यहरू)
 13. ‏‎ (१७ सदस्यहरू)
 14. विकिपीडिया दस्तावेज पृष्ठहरू‏‎ (१७ → २० सदस्यहरू)
 15. अनुक्रमण नगरिएका पृष्ठहरू‏‎ (१६ सदस्यहरू)
 16. सङ्खेय नामपद‏‎ (११ सदस्यहरू)
 17. ‏‎ (१० सदस्यहरू)
 18. ‏‎ (१० सदस्यहरू)
 19. Documentation subpages‏‎ (८ सदस्यहरू)
 20. Templates using ParserFunctions‏‎ (८ सदस्यहरू)
 21. ‏‎ (८ सदस्यहरू)
 22. Language user templates‏‎ (७ सदस्यहरू)
 23. Shortcut boxes needing attention‏‎ (७ → १० सदस्यहरू)
 24. Template documentation‏‎ (७ सदस्यहरू)
 25. Wiktionary pages with shortcuts‏‎ (७ → १० सदस्यहरू)
 26. ‏‎ (७ सदस्यहरू)
 27. Wikipedia bots‏‎ (६ सदस्यहरू)
 28. General utility modules‏‎ (५ सदस्यहरू)
 29. ‏‎ (५ सदस्यहरू)
 30. Data modules‏‎ (४ सदस्यहरू)
 31. Protection templates‏‎ (४ सदस्यहरू)
 32. Translation templates‏‎ (४ सदस्यहरू)
 33. विक्सनरी‏‎ (४ सदस्यहरू)
 34. विभक्ति‏‎ (४ सदस्यहरू)
 35. Intricate templates‏‎ (३ सदस्यहरू)
 36. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (३ सदस्यहरू)
 37. Redirects from template shortcuts‏‎ (३ सदस्यहरू)
 38. Template namespace templates‏‎ (३ सदस्यहरू)
 39. WOTD templates‏‎ (३ सदस्यहरू)
 40. Wikipedians by language: Sanskrit‏‎ (३ सदस्यहरू)
 41. ‏‎ (३ सदस्यहरू)
 42. दक्षिण एशियाई लिपि‏‎ (३ सदस्यहरू)
 43. देवनागरी‏‎ (३ सदस्यहरू)
 44. ‏‎ (३ सदस्यहरू)
 45. विक्सनरी स्वशिक्षा‏‎ (३ सदस्यहरू)
 46. सुची‏‎ (३ सदस्यहरू)
 47. Archival templates‏‎ (२ सदस्यहरू)
 48. Column templates‏‎ (२ सदस्यहरू)
 49. Exclude in print‏‎ (२ सदस्यहरू)
 50. Failing module unit tests‏‎ (२ सदस्यहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:WantedCategories" बाट अनुप्रेषित