प्रयोग नगरिएको ढाँचाहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १९:३६, २५ नोभेम्बर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

यस पृष्ठमा ढाँचा नामस्थान भएको ती सबै पृष्ठ समावेश छन् जुन कुनै अन्य पृष्ठमा सामेल छैनन्। यसलाई हटाउनभन्दा पहिले यी ढाँचाहरूको र लिङ्कहरूलाई जाँच गर्नुहोला।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:!‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 2. ढाँचा:!((‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 3. ढाँचा:&‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 4. ढाँचा:))!‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 5. ढाँचा:*‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 6. ढाँचा:-cs-‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 7. ढाँचा:-de-‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 8. ढाँचा:-fr-‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 9. ढाँचा:/ट्याबशीर्ष‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 10. ढाँचा:Abbr‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 11. ढाँचा:Aligned table‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 12. ढाँचा:Arbitrary break‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 13. ढाँचा:Archive/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 14. ढाँचा:Archive bottom/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 15. ढाँचा:Archive box/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 16. ढाँचा:Archive for converted LQT page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 17. ढाँचा:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 18. ढाँचा:Archive top/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 19. ढाँचा:Archives/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 20. ढाँचा:As of‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 21. ढाँचा:Aye‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 22. ढाँचा:Border-radius/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 23. ढाँचा:Bot policy‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 24. ढाँचा:Botsum‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 25. ढाँचा:Bulleted list‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 26. ढाँचा:Buttinsky‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 27. ढाँचा:C‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 28. ढाँचा:Category handler‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 29. ढाँचा:Category link with count‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 30. ढाँचा:Caution/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 31. ढाँचा:Checking‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 32. ढाँचा:DMCA‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 33. ढाँचा:Delink‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 34. ढाँचा:Discussion bottom/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 35. ढाँचा:Discussion top/doc‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 36. ढाँचा:Doing‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 37. ढाँचा:Done-t‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 38. ढाँचा:Edit conflict‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 39. ढाँचा:FBDB‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 40. ढाँचा:Fix‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 41. ढाँचा:Fixed‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 42. ढाँचा:FlowMention‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 43. ढाँचा:Hidden ping‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 44. ढाँचा:High-use‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 45. ढाँचा:High-use/num‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 46. ढाँचा:High-use/risk‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 47. ढाँचा:Inline talk templates‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 48. ढाँचा:Interrupted‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 49. ढाँचा:KISS‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 50. ढाँचा:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (अन्य कड़ीहरु)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:UnusedTemplates" बाट अनुप्रेषित