श्रेणीहरू पछ्याउने

Jump to navigation Jump to search

यस पृष्ठमा ती जोडिने श्रेणिहरूको सूची भेट्दछ जुन स्वतः रूपले मिडियाविकी सफ्टवेयरद्वारा बनाइने गरिन्छ। उनीहरूको नाम सम्बन्धित प्रणाली सन्देशलाई परिवर्तनले मीडियाविकि नामस्थानमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

श्रेणी पछ्याउने सन्देश नाम श्रेणी समावेशी आधारहरू
टुटेको फाइल लिङ्कहरूसितको पृष्ठ(४ P (पृ))broken-file-categoryयस पृष्ठमा फाइलको टुटेको लिङ्क सामेल छ (एक लिङ्क जसमा एक यस्तो फाइललाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ जुन अहिले छैन)।
ढाँचाको यस खण्डमा पृष्ठहरू दोहोरो तर्कहरू प्रयोग गरिरहेका छन्(३ P (पृ))duplicate-args-categoryपेज जस्तै तर्कहरूको नक्क्लको उपयोग गर्ने ढाँचा कल, जस्तै {{foo|bar=1|bar=2}}{{foo|bar|1=baz}}.
पृष्ठहरू जहाँ विस्तार सिमा नाघेको छ(रित्तो)expansion-depth-exceeded-categoryयस पृष्ठले उच्चतम विस्तार सिमा नाघेको छ ।
अति धेरै मेहनत पर्ने '''पार्सर फङ्सन कल'''हरू भएका पृष्ठहरू(रित्तो)expensive-parserfunction-categoryयस पृष्ठमा कयौं बढाइएको कार्यहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ (जस्तै #ifexist)। हेर्नुहोस Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit
लुकाइएका वर्गहरु(रित्तो)hidden-category-categoryयस श्रेणीमा __HIDDENCAT__ मा पृष्ठ पाठ हो, जुन पूर्व निर्धारित रूपले पृष्ठहरूमा श्रेणी लिङ्कहरूको बाकसमा हेरिनबाट रोक्ने गर्दछ।
क्रमाङ्कित पृष्ठहरू(रित्तो)index-categoryयस पृष्ठको एक __INDEX__ त्यस माथि छ (यस्तो स्थानमा छ जहाँ त्यस झण्डाको अनुमति छ), र यसैले यसलाई रोबोटहरूद्वारा द्वारा सूचीबद्ध छ जबकि साधारणतः यस्तो हुँदैन।
पृष्ठहरू जहाँ नोड संख्या बढी भएको छ(रित्तो)node-count-exceeded-categoryयस पृष्ठले उच्च नोड संख्या नाघेको छ ।
अनुक्रमण नगरिएका पृष्ठहरू(१६ P (पृ))noindex-categoryयो पृष्ठ रोबोटहरू द्वारा सूचीबद्ध छैन किनभने यसमा जादु शब्द __NOINDEX__ छ र यस्तो स्थानमा छ जहाँ त्यस झण्डाको अनुमति छ।
Pages with non-numeric formatnum arguments(रित्तो)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
मेटिएका ढाँचाहरूसँग सम्बन्ध रहेका पृष्ठहरू(रित्तो)post-expand-template-argument-categoryयो पृष्ठ $wgMaxArticleSize भन्दा ठुलो छ जबकि ढाँचाहरूको आन्तरिक पाठलाई बढाइएको छ (तीनगुना ब्रेसको रूपमा जस्तै {{{Foo}}}) ।
यस्ता पृष्ठहरू जहाँ ढाँचा (टेम्पलेट) राख्ने सिमा हुनुपर्ने भन्दा बढि छ ।(रित्तो)post-expand-template-inclusion-categoryपृष्ठको आकार $wgMaxArticleSize भन्दा बढी छ। सबै ढाँचाहरूलाई बढाए पनि केहि ढाँचाहरूलाई बढाउन सकिंदैन।
Pages with ignored display titles(१ P (पृ))restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(रित्तो)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Pages with template loops(रित्तो)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages using Timeline(रित्तो)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages with reference errors(रित्तो)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(रित्तो)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(रित्तो)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(रित्तो)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(रित्तो)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(रित्तो)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(रित्तो)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
TemplateStyles त्रुटी भएका पृष्ठहरू(१ P (पृ))templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(रित्तो)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(२५ F (फा))commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(२५ F (फा))commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(२५ F (फा))commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(२५ F (फा))commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(रित्तो)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(१ P (पृ))math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(रित्तो)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(रित्तो)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(रित्तो)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Pages with script errors(६६ P (पृ))scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
स्क्रिबुन्टो मोड्युल त्रुटि सहित(रित्तो)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(रित्तो)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference विकिडाटा properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a विकिडाटा item(रित्तो)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a विकिडाटा item.
Pages with graphs(रित्तो)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(रित्तो)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(रित्तो)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(रित्तो)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(रित्तो)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(रित्तो)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(रित्तो)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(रित्तो)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:TrackingCategories" बाट अनुप्रेषित