फाइल, प्रयोगकर्ता, वा संशोधन आइडीको आधारमा अनुप्रेषित गर्ने

Jump to navigation Jump to search

यस विशेष पृष्ठ (प्रदान गरिएको फाइलनाम), पृष्ठको (पृष्ठ आइडी अथवा अवतरण आइडी), प्रयोगकर्ता पृष्ठ (प्रयोगकर्ता आइडी) वा लग इन्ट्री (दिईएको लग आइडी) राख्दा प्रयोगकर्ता पृष्ठमा अनुप्रेषण हुनेछ । उदाहरण: विशेष:Redirect/file/Example.jpg, विशेष:Redirect/page/64308, विशेष:Redirect/revision/328429, विशेष:Redirect/user/101 वा विशेष:Redirect/logid/186

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:Redirect" बाट अनुप्रेषित