मिडिया तथ्याङ्कहरू

Jump to navigation Jump to search

अपलोड गरिएको फाइल प्रकारहरूको तथ्याङ्कहरू। यसमा मात्रै नवीनतम फाइलको अवतरण समेटिएको छ। पुरानो वा हटाइएको फाइलहरूको अवतरणहरूलाई बेग्लै राखिएको छ।

निम्न आँकडा क्याच हो र १९:३६, २५ नोभेम्बर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

विटम्याप चित्रहरू

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
image/gif.gif१ (४%)७,९०७ बाइटहरू (८ किलोबाइटहरू; ०.१०४%)
image/png.png, .apng१ (४%)७,९४१ बाइटहरू (८ किलोबाइटहरू; ०.१०५%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe२२ (८८%)७,५००,८४८ बाइटहरू (७.१५ मेगाबाइटहरू; ९९%)

Total file size for this section: ७,५१६,६९६ bytes (७.१७ मेगाबाइटहरू; ९९.२%).

अडियो

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus१ (४%)६०,७९५ बाइटहरू (५९ किलोबाइटहरू; ०.८०२%)

Total file size for this section: ६०,७९५ bytes (५९ किलोबाइटहरू; ०.८०२%).

सबै फाइलहरू

Total file size for all files: ७,५७७,४९१ bytes (७.२३ मेगाबाइटहरू).

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:MediaStatistics" बाट अनुप्रेषित