बाह्य लिंक खोज

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" वाइल्डकार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने। कम्तिमा ".org" जस्तो कुनै उच्च-स्तरीय डोमेनको आवश्यकता छ।
समर्थित प्रोटोकल:bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (यदि कुनै प्रोटोकलहरू दिइएको छैन भने http:// को प्रयोग गर्न सकिन्छ)

बाह्य लिंक खोज
"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:LinkSearch" बाट अनुप्रेषित