Global group management

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

Groupअधिकारहरू
Abuse filter helpers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
API high limit requestors
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
संस्थापकहरु
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • नयाँ प्रयोगकर्ता खाता सृजना गर्नुहोस्। (createaccount)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • साइटको क्याश( cache) निश्चित नगरिकनै पर्ज(Purge) गर्ने (purge)
 • पृष्ठहरू पढ्नुहोस् (read)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउने (sendemail)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • निगरानी नगरिएका पृष्ठहरूको सूची हेर्ने (unwatchedpages)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
 • View files and pages in the चित्र and चित्र वार्ता namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • आफ्नो व्यक्तिगत डेटा हेर्नुहोस (उदाहरण इमेल ठेगाना, सहि नाम) (viewmyprivateinfo)
 • तपाईंको निगरानी सूची हेर्नुहोस् (viewmywatchlist)
 • कुनै प्रयोगकर्ताबाट लुकाइएका संशोधनलाई देखाउनु होस् (viewsuppressed)
Global bots
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • स्वाचालित कार्यको रुपमा व्यवहार गर्ने (bot)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • वार्ता पृष्ठहरूमा सानो परिवर्तन गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई "तपाईंको लागि नयाँ सन्देश छ" भनी देखाउने (nominornewtalk)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
global-deleter
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
Global Flow creators
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
Global interface editors
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • पृष्ठको सामग्री नमुना सम्पादन (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Global rollbackers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • पछाडि फर्काउने सम्पादनहरूलाई बोट सम्पादनकारुपमा चिनो लगाउने (markbotedits)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • हालका सम्पादन गस्ती गरिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrolmarks)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
Global sysops
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • पछाडि फर्काउने सम्पादनहरूलाई बोट सम्पादनकारुपमा चिनो लगाउने (markbotedits)
 • पृष्ठका इतिहासहरु बुझाउने (mergehistory)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • श्रेणी पृष्ठ सार्नुहोस (move-categorypages)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • फाइलहरू सार्ने (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • अरुको सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrol)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • रहेका फाइललाई अधिलेखन गर्ने (reupload)
 • आफैले अपलोड गर्नुभएको रहिआएको फाइल अधिलेखन गर्ने (reupload-own)
 • साझा मिडिया भण्डारमा स्थानियरुपमा फाइलहरू अधिक्रमण गर्ने (reupload-shared)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • निगरानी नगरिएका पृष्ठहरूको सूची हेर्ने (unwatchedpages)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
New wikis importers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
Two-factor authentication testers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुरुपयोग लगमा व्यक्तिगत डेटा हर्ने (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • प्रयोगकर्ताहरूका आईपी ठेगानाहरू र अन्य जानकारी जाँच्ने (checkuser)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
 • कुनै प्रयोगकर्ताबाट लुकाइएका संशोधनलाई देखाउनु होस् (viewsuppressed)
OTRS members
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • पृष्ठहरू पढ्नुहोस् (read)
Recursive export
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • गहिराइ ५ सम्मको लिंक गरिएका पृष्ठहरू सहित निर्यात गर्ने (override-export-depth)
कर्मचारी
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • दुरुपयोग लगमा व्यक्तिगत डेटा हर्ने (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • लामो इतिहास भएको पृष्ठहरू मेट्ने (bigdelete)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • नमिलाइएको प्रयोगकर्ता खाता (centralauth-unmerge)
 • केन्द्रिय सूचना प्रबन्धन गर्नुहाेस् (centralnotice-admin)
 • प्रयोगकर्ताहरूका आईपी ठेगानाहरू र अन्य जानकारी जाँच्ने (checkuser)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • पृष्ठको सामग्री नमुना सम्पादन (editcontentmodel)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • एक प्रयोगकर्ता नाम रोक्ने, सार्वजनिकहुनबाट लुकाउने (hideuser)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • फाइलहरू सार्ने (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • हालका सम्पादन गस्ती गरिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrolmarks)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • साइटको क्याश( cache) निश्चित नगरिकनै पर्ज(Purge) गर्ने (purge)
 • रहेका फाइललाई अधिलेखन गर्ने (reupload)
 • साझा मिडिया भण्डारमा स्थानियरुपमा फाइलहरू अधिक्रमण गर्ने (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउने (sendemail)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • कुनै पनि प्रयोगकर्ताबाट भएको विशेष पृष्ठ संशोधनलाई‍ देखाउने, लुकाउने तथा पुनः देखाउने (suppressrevision)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • आफैंलाई खुल्ला गर्नुहोस् (unblockself)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • निगरानी नगरिएका पृष्ठहरूको सूची हेर्ने (unwatchedpages)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
 • URL बाट फाइल उर्ध्वभरण गर्ने (upload_by_url)
Stewards
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • लामो इतिहास भएको पृष्ठहरू मेट्ने (bigdelete)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • केन्द्रिय सूचना प्रबन्धन गर्नुहाेस् (centralnotice-admin)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • नयाँ प्रयोगकर्ता खाता सृजना गर्नुहोस्। (createaccount)
 • पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस (छलफल पृष्ठहरू बाहेक) (createpage)
 • छलफल पृष्ठ सृजना गर्नुहोस् (createtalk)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • डाटाबेसबाट tags हटाउनुहोस् (deletechangetags)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • पृष्ठको सामग्री नमुना सम्पादन (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • तपाईँका अभिरुचीहरू सम्पादन गर्नुहोस् (editmyoptions)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • एक प्रयोगकर्ता नाम रोक्ने, सार्वजनिकहुनबाट लुकाउने (hideuser)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • डाटाबेसबाट tags बनाउने र हटाउने (managechangetags)
 • पछाडि फर्काउने सम्पादनहरूलाई बोट सम्पादनकारुपमा चिनो लगाउने (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • पृष्ठका इतिहासहरु बुझाउने (mergehistory)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • श्रेणी पृष्ठ सार्नुहोस (move-categorypages)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • फाइलहरू सार्ने (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • अरुको सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrol)
 • हालका सम्पादन गस्ती गरिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrolmarks)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • साइटको क्याश( cache) निश्चित नगरिकनै पर्ज(Purge) गर्ने (purge)
 • Rename users (renameuser)
 • रहेका फाइललाई अधिलेखन गर्ने (reupload)
 • आफैले अपलोड गर्नुभएको रहिआएको फाइल अधिलेखन गर्ने (reupload-own)
 • साझा मिडिया भण्डारमा स्थानियरुपमा फाइलहरू अधिक्रमण गर्ने (reupload-shared)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • अनुवादहरूलाई समीक्षा गर्नुहाेस् (translate-messagereview)
 • आफैंलाई खुल्ला गर्नुहोस् (unblockself)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • निगरानी नगरिएका पृष्ठहरूको सूची हेर्ने (unwatchedpages)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
 • URL बाट फाइल उर्ध्वभरण गर्ने (upload_by_url)
 • कुनै प्रयोगकर्ताबाट लुकाइएका संशोधनलाई देखाउनु होस् (viewsuppressed)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
System administrators
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • लामो इतिहास भएको पृष्ठहरू मेट्ने (bigdelete)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
 • नमिलाइएको प्रयोगकर्ता खाता (centralauth-unmerge)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • डाटाबेसबाट tags हटाउनुहोस् (deletechangetags)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • "प्रबन्धकहरुलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit membership to global groups (globalgroupmembership)
 • Manage global groups (globalgrouppermissions)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • गहिराइ ५ सम्मको लिंक गरिएका पृष्ठहरू सहित निर्यात गर्ने (override-export-depth)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • URL बाट फाइल उर्ध्वभरण गर्ने (upload_by_url)
 • प्रयोगकर्ताका अधिकारहरू सम्पादन गर्ने (userrights)
 • अरु विकिहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको अधिकार सम्पादन गर्ने (userrights-interwiki)
WMF Ops Monitoring
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • स्वाचालित कार्यको रुपमा व्यवहार गर्ने (bot)
WMF researchers
(व्यवस्थापनसदस्यहरूको सूची)
This group is active on all wikis.
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
 • कुनै पनि प्रयोगकर्ताबाट भएको विशेष पृष्ठ संशोधनलाई‍ देखाउने, लुकाउने तथा पुनः देखाउने (suppressrevision)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)