निषेधित प्रयोगकर्ताहरू

Jump to navigation Jump to search
रोकलगाइएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्नुहोस
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
समयछाप लक्ष्य सकिनेछ प्रबन्धकलाई रोक लागाइँदै पारामिटर्स रोक्ने कारण
१३:०३, ८ डिसेम्बर २०२० JoshConner31 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल DannyS712 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
Spam (Global sysop action)
१४:४९, १९ अक्टोबर २०२० LeanneMario2733 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Operator873 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
Spambot (global sysop action)
११:५०, १७ अप्रिल २०२० GretaZ74567 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल WikiBayer (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
Spam or promotion (global sysop action)
१६:१५, २ मार्च २०२० WKDHosea201582 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
०३:५४, २९ फेब्रुअरी २०२० MaxineMackaness (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल WhitePhosphorus (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot (global sysop action)
०३:५४, २९ फेब्रुअरी २०२० SidneyAlicea5 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल WhitePhosphorus (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot (global sysop action)
२१:००, २८ फेब्रुअरी २०२० WLVGrace74374062 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
१६:३९, २८ फेब्रुअरी २०२० DarbyZ1477 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
१६:३९, २८ फेब्रुअरी २०२० Valentin40T (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
१६:३९, २८ फेब्रुअरी २०२० OVDGay820229026 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
१६:३८, २८ फेब्रुअरी २०२० SelinaCajigas (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spambot
१६:१७, ८ अगष्ट २०१९ BilliePicot40 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:११, १५ मे २०१९ RogelioLatour (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 
१९:५२, ३ डिसेम्बर २०१८ RossPerron858 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१३:२२, २८ नोभेम्बर २०१८ ReyesMayne91 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
Spambot
१३:२१, २८ नोभेम्बर २०१८ LachlanShenton (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
Spambot
१५:१०, २५ नोभेम्बर २०१८ WildaHerrington (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:०९, २५ नोभेम्बर २०१८ SusanaZxk36 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:०९, २५ नोभेम्बर २०१८ KazukoSennitt (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:०८, २५ नोभेम्बर २०१८ CelestePrieur2 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:०८, २५ नोभेम्बर २०१८ Sylvia36X70 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
१५:०७, २५ नोभेम्बर २०१८ NellyBostick736 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Praxidicae (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spambot
२२:४१, २६ अक्टोबर २०१८ UZSRashad3303652 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:४१, २६ अक्टोबर २०१८ TobiasShade6 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:४१, २६ अक्टोबर २०१८ CRREileen97217 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१०:१३, २१ अक्टोबर २०१८ AlbaCoote6 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१३:२९, २९ डिसेम्बर २०१७ RyanSteadman (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१३:२८, २९ डिसेम्बर २०१७ ZoraCoppin7511 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१३:२७, २९ डिसेम्बर २०१७ CarlotaAdamek48 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१२:०१, १५ नोभेम्बर २०१७ LilyLerner (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
 
१२:००, १५ नोभेम्बर २०१७ DeclanHerrin45 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
१२:००, १५ नोभेम्बर २०१७ DillonF166100 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:२०, ९ नोभेम्बर २०१७ StepanieGrasser (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ BernieceShiels7 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ NicoleCreason (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ Valentin3182 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ ShantaeFollansbe (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ GreggJ227654740 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
२२:१९, ९ नोभेम्बर २०१७ ElizbethThornbur (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
०७:०७, ९ नोभेम्बर २०१७ ArleenEbner8 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spambot
०२:४७, ९ नोभेम्बर २०१७ LarhondaQ50 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य: spam
०२:४५, ९ नोभेम्बर २०१७ GildaGreenup02 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spam
०२:४४, ९ नोभेम्बर २०१७ Grazyna1114 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spam
०२:४२, ९ नोभेम्बर २०१७ RaphaelLamothe (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Billinghurst (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
spam
०३:२५, ८ नोभेम्बर २०१७ CliftonTullipan (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Shanmugamp7 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
SPam
०३:२२, ७ नोभेम्बर २०१७ LeiaHdp166309 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Shanmugamp7 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
spam
१३:०२, १३ अक्टोबर २०१७ IJZRoberta (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam/advertising-only account
१३:००, १३ अक्टोबर २०१७ HeidiKinsela08 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam/advertising-only account
१२:५९, १३ अक्टोबर २०१७ JasonCiotti83 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam/advertising-only account
१२:५७, १३ अक्टोबर २०१७ GailX922282 (वार्तालापयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (वार्तालापयोगदानहरू)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam/advertising-only account
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:BlockList" बाट अनुप्रेषित