तमस्

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

तमस् शब्दप्रकार : तत्समbh:तमस्bh:तमस्