सन्नटा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

सन्नटा=चकमन्न अवस्था, सुनसानन, निरवता, विररित कोलाहल, हल्लाखल्ला, खैलाबैली