शोध विधि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

शोध अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग गरिने वैज्ञानिक चरणहरुको सामूहिक नाम शोध विधि हो । यसका दुइ मुख्य पक्ष हुन्छन्– १. शोधार्थीले आफुले गर्न आटेको शोधका लागि के कस्ता तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने हो सो स्पष्ट गर्नु । २. संकलन गरिएका तथ्यको आधारमा विश्लेषण, व्याख्या र परीक्षणका लागि के विधिहरु प्रयोग गर्ने सो कुरा तय गर्नु ।