विधान

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

विधान

शब्द विवरण[सम्पादन]

 • ना०:- नाम
 • [सं०] :- सर्वनाम

अर्थहरू[सम्पादन]

 • प्रारम्भ गरिने कामको पूर्वयोजना; कुनै कामकुराको आयोजन।
 • कामको चाँजोपाँचो; व्यवस्था; प्रबन्ध।
 • बनाउने काम; निर्माण; संरचना।
 • पद्धति; विधि; प्रणाली
 • राज्य वा सरकारले समयसमयमा देशको आवश्यकताअनुकुल बनाएका नियमहरूको सङ्ग्रह; ऐन; कानुन
 • राज्यसत्ताको सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च नियमसङ्ग्रह; शासनविधान; संविधान
 • कुनै सङ्घ, संस्था, सङ्गठन आदिको सञ्चालनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि वा नियमावली।
 • कामकाज; व्यवहार।
 • धर्मशास्त्रको आदेश; वेदवाक्य; ब्रह्मवाक्य।

प्रयोग[सम्पादन]

स्रोत[सम्पादन]