मनाउँनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

मनाउनु एउटा अकर्मक क्रिया हो। यो मनाउ धातुबाट बनेको र यसको पर्व, उत्सव आदिको आयोजना गर्नु हो।

विवरण[सम्पादन]

यसका रुप यस प्रकार छन्

मनाउँनु क्रियाका रुपहरु
बचन वर्तमान काल भूत काल भविष्यत् काल
एक बचन(अन्य पुरुष) मनाउँछ/मनाउँछे/मनाउँनुहुन्छ मनायो/मनाए/मनाई
मनाइन्/मनाउँनुभयो
मनाउँनेछ/मनाउँनेछन्/मनाउँनुहुनेछ
बहुबचन (अन्य पुरुष) मनाउँछन् मनाए मनाउँनेछन्/मनाउँनुहुनेछ
एक बचन(मध्यम पुरुष) मनाउँछौ/मनाउँछ्यौ मनाउँ‍यौ मनाउँछौ
बहुबचन (मध्यम पुरुष) मनाउँछौ मनायौ मनाउँनेछौ
एक बचन(उत्तम पुरुष) मनाउँछु मनाएँ मनाउँनेछु
बहुबचन (उत्तम पुरुष) मनाउँछौं मनायौं मनाउँनेछौं