बेवास्ता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

सरोकार वा वास्ता नभएको, सम्बन्ध वा सम्पर्क नभएको, विनामतलवको।