पौडी खेल्दा प्रयोग गरिने ग्यासलाई के भनिन्छ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

पौडी खेल्दा प्रयोग गरिने ग्यासलाई के भनिन्छ