त्रीन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रीन् शब्दप्रकार : तत्सम