त्रिषु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिषु शब्दप्रकार : तत्सम