त्रिविधं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिविधं शब्दप्रकार : तत्सम