त्रिभुजम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिभुजम् शब्दप्रकार : तत्सम