त्रिगुण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिगुण शब्दप्रकार : तत्सम