त्रयी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रयी शब्दप्रकार : तत्सम