त्यागे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागे शब्दप्रकार : तत्सम