तोलाङ्गुलासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तोलाङ्गुलासन शब्दप्रकार : तत्सम