तेनैव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेनैव शब्दप्रकार : तत्सम