तेजोभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेजोभिः शब्दप्रकार : तत्सम