तृप्तिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृप्तिः शब्दप्रकार : तत्सम