तृप्तः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृप्तः शब्दप्रकार : तत्सम