तृणा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृणा शब्दप्रकार : तत्सम