तृण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृण शब्दप्रकार : तत्सम