तुष्यन्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुष्यन्ति शब्दप्रकार : तत्सम