तुष्णिं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुष्णिं शब्दप्रकार : तत्सम