तुष्टिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुष्टिः शब्दप्रकार : तत्सम