तुषार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुषार शब्दप्रकार : तत्सम