तामसः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तामसः शब्दप्रकार : तत्सम