तादित

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तादित शब्दप्रकार : तत्सम