तर्जनं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तर्जनं शब्दप्रकार : तत्सम