तरुणी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरुणी शब्दप्रकार : तत्सम