तरुणः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरुणः शब्दप्रकार : तत्सम