तरक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरक शब्दप्रकार : तत्सम