तप्यन्ते

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तप्यन्ते शब्दप्रकार : तत्सम