तप्तं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तप्तं शब्दप्रकार : तत्सम