तपस्विभ्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपस्विभ्यः शब्दप्रकार : तत्सम