तपः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपः शब्दप्रकार : तत्सम