तनुभाव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तनुभाव शब्दप्रकार : तत्सम